Fidangym

Productinformatie
1) 3 tot 5 jaar (1x per week)
ALGEMENE VOORWAARDEN
Het lidmaatschap van de sportschool loopt per 3 maanden.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een half jaar en eindigt uitsluitend, indien een maand voor het einde van het lopende kwartaal op de sportschool een SCHRIFTELIJKE bevestiging van opzegging is afgegeven en hiervoor een bevestiging van uitschrijving is ontvangen.
Uitschrijven kan alleen wanneer er aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet.
Men is verplicht tot stipte betaling van aan de sportschool toekomende gelden.
Bij niet tijdige betaling van de gelden, zal er een aanmaning worden gestuurd. Wordt hier echt geen gehoor aan gegeven, dan zijn wij genoodzaakt om de vordering in handen te stellen van een incassobureau. De kosten aan dit incasso verbonden komen voor rekening van de cursist.
De sportschool is gesloten op erkende feestdagen en in vakantieperiodes.
De contributie dient normaal te worden doorbetaald.
De sportschool en leiding kunnen op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke ongevallen en zoekgeraakte voorwerpen.
Over lessen die buiten de schuld van de sportschool (door bijzondere omstandigheden) geen doorgang hebben kunnen vinden zal geen restitutie van contributie worden gegeven. Indien mogelijk kunnen deze lessen worden ingehaald.
Lidmaatschapsgelden en trainingstijden zijn onder voorbehoud.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u toestemming voor een automatische incasso (SEPA).
Fidan Gym behoud zich het recht om, indien duidelijk vooraf aangegeven de tijden en prijzen te wijzigingen.
Aantal termijnen: doorlopend
Bedrag eerste termijn: € 60,00
Bedrag overige termijnen: € 60,00
Bedrag inclusief BTW: € 60,00
Inloggen of registreren
Om dit product te kunnen kopen heb je een account nodig!